Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på obestämd tid?

Om inte parterna har avtalat om att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

Gå tillbaka