Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?

När hyran har förfallit till betalning (sista betalningsdag) kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att man kan få hjälp med att få hyresgästen att fullgöra sina plikter, det vill säga att betala hyran. När ansökan inkommit följs den av en särskild process, så kallad summarisk process där bland annat hyresgästen får tillfälle att yttra sig. Protesterar inte hyresgästen resulterar ansökan i ett utslag som kommer ligga till grund för Kronofogdens arbete att driva in skulden.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka