Ska hyresavtalet löpa tills vidare eller ska det gälla en bestämd tid?

Hyresavtalet kan löpa antingen tills vidare eller på bestämd tid, det bestämmer hyresvärd och hyresgäst själva.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka