Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Vad säger lagen om uthyrning av egen bostad?

1 februari 2013 trädde lagen om uthyrning av egen bostad i kraft. Den gäller för bostad som man själv äger direkt eller indirekt, såsom en villa eller bostadsrätt. Den gäller dock inte uthyrning för fritidsändamål. 
Den nya lagen skiljer sig från hyreslagens regler vad gäller: 

1. Hyresavgift 
2. Uppsägningstid 
3. Besittningsskydd 

Hyresavgift Hyresvärden får ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. 

Uppsägningstid Hyresgästen får alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. 

Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Detta gäller om inte längre tid har avtalats. Längre tid gäller dock endast gentemot hyresvärden. 

Besittningsskydd 
Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka