Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?

Mallar som finns på internet är bara ett exempel på hur hyresavtal kan skrivas. Du kan alltså inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår tjänst kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i det innehåll som du vill ha med i ditt hyresavtal. Hyresavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka