Hur lång är uppsägningstiden?

Bra att veta när det gäller hyreslägenhet är att hyresgästen alltid får säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid. Hyresvärden är däremot normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden, om hyresavtalet löper på bestämd tid.

När det gäller bostadsrätt får hyresgästen alltid säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Även detta gäller oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid.  

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka