Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Måste man ha ett hyreskontrakt?

Det finns inget krav på att ha ett skriftligt hyreskontrakt, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom har hyresgästen rätt att kräva ett skriftligt hyreskontrakt. Det är en god idé att reglera vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka