När ska man skriva en hyreskontrakt?

När du ska hyra eller hyra ut en bostad, är det viktigt att reglera vad som ska gälla för hyresförhållandet, såsom hyrestidens längd, hyresavgift och uppsägningstid. 

Det finns givetvis lagar som styr vad en hyresgäst och en hyresvärd får och kan göra. Men lagarna omfattar inte alla situationer och många gånger kan ni komma överens om mer förmånliga villkor. Ett hyresavtal är också ett tydligt och rättvist sätt att kommunicera vad som ska gälla mellan er, något som ni båda kommer uppskatta om det uppstår frågetecken kring något. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord.  

Hyreslagen och Lagen om uthyrning av egenägd bostad är de två lagar som uthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt lyder under. 

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka