Gäller ett testamente med min ex-make som testamentstagare efter skilsmässa?

Vanligast är att ett testamente gäller så länge testatorn inte skrivit ett nytt testamente eller återkallat ett befintligt testamente. Ärvdabalken ger dock tolkningsutrymme: Makar som var skilda eller låg i skilsmässa när ena maken avled ska i regel inte ärva varandra. Testatorns vilja väger dock tungt: är det tydligt att testatorn ville att ex-maken skulle ärva, ska denne också få ärva.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka