Måste man skriva bodelningsavtal vid skilsmässa?

Om ni ska dela upp giftorättsgods måste ni skriva ett bodelningsavtal vid skilsmässa. Utan det avtalet är bodelningen inte giltig. Båda makarna måste vara överens om hur egendomen ska fördelas. Om inte, görs bodelningen i stället enligt lag av en bodelningsförrättare som valts ut av domstol. Makarna delar på kostnaden för bodelningsförrättarens ersättning. 

Om båda makarna bara äger enskild egendom, behövs inget bodelningsavtal. Det är dock mycket bra att klargöra det i ett bodelningsavtal ändå.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka