Hur fungerar skilsmässa om min make/maka är utländsk medborgare?

Om man är gift med en utländsk medborgare och är gift enligt utländsk lag, är lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap tillämplig.

Äktenskapet måste vara giltigt enligt svensk lagstiftning (till exempel får ingen av makarna ha varit under 18 år eller gift sig mot sin vilja) för att skilsmässa ska kunna beviljas. Anses äktenskapet ogiltigt enligt svensk rätt kan det inte upplösas.

Om äktenskapet är giltigt enligt svensk lag, kan man ansöka om skilsmässa i Sverige under förutsättning att någon av makarna har eller har haft sin hemvist i Sverige.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka