Fastighetsrätt

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör fastighetsrättsliga frågor.

Råd­giv­ning inom fas­tig­hets­rätt med jurist

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka

Rådgivning inom fastighetsrätt

Fastighetsrätt är de regler som berör köp, nyttjande och ägande av fast egendom. Med fast egendom menar man enligt lagens mening jord. Men det är inte bara marken som räknas utan även träd, växter, vattentäckta områden och luftrummet ovan marken ingår i begreppet jord. Till fast egendom räknas också fastigheter. För att veta vad som ska ingå i ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på om ett föremål ska anses vara fast egendom eller lös egendom.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad är fast egendom?

Fast egendom är enligt lagens mening jord. Dock räknas även träd, växter, sjöar och till och med luftrummet ovan marken.

Fast egendom är även fastigheter. Står du inför ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på vad som anses vara fast egendom, och vad som räknas till lös egendom.

Vad är en skogsfastighet?

För att räknas som skogsfastighet bör området vara större än 5000 kvadratmeter och har fem meter höga träd. Att äga en skogsfastighet likställs med att vara företagare.

Måste fastighetsägaren ta hänsyn till stigar, leder och vägar?

Vägar, stigar och leder är något som påverkar dig som markägare. Du är skyldig att ta hänsyn till allmänt nyttjade stigar, stigar av kulturhistoriskt intresse samt spår och leder.

Ett rött hus som ligger precis vid havet

Rådgivning kring fastighetsrätt

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör fastighetsrättsliga frågor. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning kring alla typer av frågor inom fastighetsrätt. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Råd­giv­ning inom fas­tig­hets­rätt med jurist

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka