Inkråmsöverlåtelseavtal

När du säljer eller köper ett bolags tillgångar, inkråmet, bör ett inkråmsöverlåtelseavtal upprättas. Vid en inkråmsöverlåtelse följer inte skalet med i köpet, d v s själva bolaget, firman och organisationsnumret.

7990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför inkråmsöverlåtelseavtal?

En inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande.

Det är viktigt att både köpare och säljare är överens om vad som ingår i avtalet.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Inkråmsöverlåtelseavtal

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas.

Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och slutligen behöver det klargöras hur de finansiella flödena från respektive tillgång skall delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar).

Om vissa avtal ska följa med i en inkråmsöverlåtelse måste dessa avtal överlåtas separat.

Varför behövs ett inkråmsöverlåtelseavtal?

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas. Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och slutligen behöver det klargöras hur de finansiella flödena från respektive tillgång skall delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar).

Viktigt är också att få till någon form av konkurrensklausul. Det är därför av största vikt för köparen att definiera exakt vad som ingår i överlåtelsen vid överlåtelsetidpunkten.

Är det ett krav på inkråmsöverlåtelseavtal?

Det finns inget krav på att upprätta ett inkråmsöverlåtelseavtal men att inte ha ett sådant innebär stora risker. Fördelen med ett avtal är att det blir tydligt vad som ingår i överlåtelsen och vilka garantier som säljaren lämnar.

Vid en inkråmsöverlåtelse kan säljaren välja att inte låta alla tillgångar ingå i avtalet. Detta kan vara aktuellt exempelvis om det finns varumärken som inte skall säljas, eller om bolaget har betydande finansiella tillgångar som nuvarande ägare vill behålla. Genom att upprätta ett avtal blir det tydligt för köparen vad som ingår i köpet.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Inkråmsöverlåtelseavtal

I inkråmsöverlåtelseavtalet kan parterna reglera pris, tillträde, säljarens garantier gällande inkråmet, och informationsutbyte.

Parterna kan även begränsa rätten att konkurrera med varandra eller avslöja företagshemligheter.

7990 kr

Boka
Gratis inledande samtal