Sekretessavtal

Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför sekretessavtal?

Sekretessavtalet skyddar företagsintern information och företagsidéer.

Det finns många situationer där företaget behöver dela med sig av känslig information och med sekretessavtalet skyddar du missbruk av denna information.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Sekretessavtal

Den person som hävdar att den andra brutit mot sekretessavtalet måste bevisa detta. Personen måste också bevisa att avslöjandet av företagsinformation har lett till en skada.

Om avtalet innehåller ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vite) behöver personen inte bevisa att det finns en skada utan då ska beloppet betalas om personen kan visa att företagsinformation faktiskt har avslöjats eller utnyttjats på ett sätt som inte stämmer överens med sekretessavtalet.

Avtalet kan också innehålla bestämmelser om vem som ska bevisa vad i domstol.

Behövs ett sekretessavtal, räcker det inte med lagens bestämmelser?

Lagen ger ett grundskydd för företagens företagshemligheter. Detta skydd är många gånger otillräckligt och det finns flera fördelar med att skriva ett sekretessavtal.

En vanlig invändning från den som spridit en företagshemlighet är att hon eller han “inte vetat om” att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal klargör du inte bara att informationen som ska hanteras är hemlig; detta innebär även, vid en eventuell tvist, att du som part enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta.

Skydd för affärsidéer saknas helt, därför är det också viktigt att ha sekretessavtal när man förhandlar med investerare.

Vad betyder NDA?

NDA är helt enkelt den engelska termen för sekretessavtal och är en förkortning av non disclosure agreement, ibland kallas det även CDA, confidential disclosure agreement.

Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?

Avtalstiden bestämmer hur länge avtalet gäller mellan parterna. Sekretesstid bestämmer hur lång tid efter avtalets upphörande information skall hållas hemlig.

Ett exempel förtydligar skillnaden. Parterna AB.X och AB.Y har ingått ett sekretessavtal med avtalstid på ett år (2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31). De har i avtalet kommit överens om att informationen ska hemlighållas i två år efter avtalets slut (sekretesstiden).

Information som lämnas den 2019-01-01 kommer inte omfattas av sekretess, däremot kommer information som lämnades 2018-12-31 vara sekretesskyddad t.o.m. 2020-12-31.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal

Om sekretessen ska ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet.

Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke, eller om det inte är till skada för företaget.