Arbetsrätt

Vad har du rätt till om du blir uppsagd?

En uppsägning kräver alltid sakliga skäl. Det betyder att arbetsgivaren inte kan göra sig av med personal utan att det finns konkreta orsaker.

– Ett sakligt skäl kan till exempel vara arbetsbrist. Det är den vanligaste orsaken till uppsägning, menar Linda Ljunggren Syding, jurist och juridisk talesperson på Lexly.

Hon menar att det är klokt att ha kunskap om vad som skulle hända vid en eventuell uppsägning.

– De flesta tycker att det är hemskt att bli uppsagd. Att då ha grundläggande kunskaper om vilka rättigheter en anställd som blir uppsagd har, ger en viss trygghet.

Först in - sist ut?

När orsaken till uppsägning är arbetsbrist, ska arbetsgivaren säga upp personal enligt turordningsreglerna. Huvudregeln är att den som anställdes sist ska sägas upp före andra som varit anställda längre. Det finns nämligen undantagsregler beroende på hur många anställda bolaget har och i och med uppdateringar i LAS som trädde i kraft 30 juni kan alla företag, oavsett antal anställda, att kunna undanta tre arbetstagare.

– Blir du uppsagd ska du först kontrollera att skälet till uppsägning är sakligt. Du har rätt att få ett skriftligt uppsägningsbesked, så be om det om du inte fått det. Om fler sägs upp, ska du försäkra dig om att du verkligen tillhör de senast anställda som kan sägas upp. Be då om en kopia av turordningslistan, säger Linda.

Om arbetsgivaren gjort allt korrekt är du fortfarande anställd under den uppsägningstid som ni kommit överens om enligt anställningsavtalet. Har företaget kollektivavtal gäller villkoren i det.

Lön och förmåner

Enligt LAS har den uppsagde rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden. Det betyder att du har rätt till din vanliga lön, sjukersättning och andra förmåner. Arbetsgivaren får heller inte sänka din lön under uppsägningstiden.

– Om du har tjänstebil kan arbetsgivaren neka dig att använda den. Hen måste då kompensera dig för den förmånen. En vanlig lösning är att du får en summa som motsvarar det förmånsvärde du skattar för, förklarar Linda.

Rätt till semester

Om du beviljats semester innan uppsägningen, har du fortfarande rätt att ta ut den under uppsägningstiden. Har du arbetat tillräckligt länge för att få semesterersättning, har du rätt att få ut även den. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att bevilja semester om du ansöker om det efter uppsägningen.

Ledig för att söka jobb

LAS ger dig rätt att söka jobb på betald arbetstid under uppsägningstiden.

– I LAS står det att ledigheten ska vara ”skälig”. Det innebär att du till exempel kan gå på anställningsintervjuer eller till Arbetsförmedlingen med bibehållen lön. Kom ihåg att ansöka om ledighet för det.

Omplacering

Under uppsägningstiden har arbetsgivaren rätt att omplacera dig eller ge dig andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren vill placera dig på annan ort under denna period, får det inte försvåra dina möjligheter att söka nytt jobb.

Juristens råd till dig som blivit uppsagd

Om du är osäker på att uppsägningen gått rätt till finns två vägar att gå enligt Linda:

– Är du medlem i facket kontaktar du dem. I annat fall kontaktar du en jurist som kan hjälpa dig.

Om allt gått rätt till, står du inför faktum: du är snart utan jobb och inkomst. För många kan det vara ett trauma att bli uppsagd. Hur ska räkningarna betalas? Kommer jag att få något nytt jobb? För en person i chefsställning kan det också handla om status och rykte.

– Sätt dig in i dina rättigheter och nyttja möjligheten att söka jobb under uppsägningstiden. Och se över ditt nätverk, kanske finns det någon där du kan prata med. Du är nämligen långt ifrån ensam om att ha blivit uppsagd, avslutar Linda.

Boka ett kostnadsfritt samtal med jurist

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom arbetsrätt via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.