Immaterialrätt

Ett designskydd förhindrar kopior av din design

Ikoner och teckningar i ett anteckningsblock

Designskydd – mönsterskydd

Ett designskydd, som även kallas mönsterskydd, skyddar utseende och form. Har du ett designskydd får ingen annan sälja eller tillverka kopior av din design. De får inte heller importera kopior. I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som är den myndighet som är ansvarig för designskydd. Skyddet gäller i fem år från det du lämnat in sin ansökan men skyddet kan förlängas upp till 25 år.

Ensamrätt till försäljning, tillverkning och import

Genom att göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) i de länder ert bolag är verksamt, får ni under en period på fem år i taget, ensamrätt till försäljning, tillverkning och import av den skyddande formen, mönstret eller designen. Detta ger er stora konkurrensfördelar. Registreringen medför att det blir enklare för ert bolag att visa att ni är ägare av designen. Det är dock bra att veta att ett designskydd inte skyddar produktens funktion eller idé.

För att få designskydd för en idé krävs att den är ny och unik, vilket innebär att den måste skilja sig från all tidigare offentliggjord design.
Den ska även ha särprägel, vilket innebär att den inte kan vara så enkel som en form alla ska kunna använda, som en cirkel eller triangel.

Hindra intrång

Registreringen är en billig kostnad för ett starkt skydd. Ni kan annars ha satsat stora investeringar och resurser till att ta fram en viss form, design eller mönster som någon annan sedan kan använda sig av. Detta skulle leda till stora ekonomiska konsekvenser och konkurrensnackdelar för er. Om ni missar att registrera skydd på rätt marknad kan detta leda till att någon annan hinner registrera det och dessutom förhindras ni då att driva bolagets verksamhet i det landet. Att driva en rättsprocess om intrång utan att registrering skett kan kosta stora summor pengar och innebära svåra bevisfrågor. I och med registrering kan ni vända er direkt till Patent- och marknadsdomstolen och den som gjort intrång riskerar att få betala böter samt förbjuds fortsatt användning. Framförallt kan ni få skadestånd i det fall ni lidit skada av intrånget.