Tre personer har ett möte

Hur inventerar man lagliga grunder för hantering av personuppgifter?

Ditt varumärke är ett kännetecken för ditt företag, din produkt eller din tjänst. Varumärket kan bestå av text i form av bokstäver eller siffror med symboler eller slogans. Det inkluderar även utformning av produkten eller en förpackning. Om någon obehörig använder sig av bolagets varumärke kan bolagets rykte skadas vilket kan leda till stora ekonomiska konsekvenser.

Varumärkeslagen reglerar varumärken och varukännetecken för varor och tjänster medan företagsnamnrätten reglerar rätten till företagsnamnet.

Ensamrätt på varumärket

Genom registrering av varumärket hos Patent- och registreringsverket (PRV) i länder där ert bolag är verksamt, får ni under en period på tio år i taget ensamrätt till varumärket, vilket ger en stor konkurrensfördel. I och med ensamrätten har ingen annan i de skyddade länderna rätt att använda sig av varumärket eller marknadsföra sig genom det. Registreringen gör det enklare att påvisa att ni är ägare av varumärket.

Intrång i varumärke

Om någon obehörig använder sig av bolagets varumärke kan bolagets rykte skadas vilket kan leda till stora ekonomiska konsekvenser. Processer gällande intrång i varumärke kan vara kostsamt att driva och bevisbördan kan dessutom vara svår, särskilt om registrering inte skett. I det fall varumärket är registrerat och intrång sker kan bolaget vända sig direkt till Patent- och marknadsdomstolen, vilket kan leda till att den som gjort intrång får betala böter, förbjuds fortsatt användning av ert varumärke men framförallt kan ni få skadestånd i det fall ni lidit skada av intrånget.

Gäller endast i Sverige

Har du registrerat varumärket hos PRV har den inte verkan utomlands. Om ni inte registrerar er i samtliga länder där ni är verksamma, kan detta leda till att någon annan registrerar varumärket och får en konkurrensfördel. Dessutom förhindras ni då att driva bolagets verksamhet på den marknaden. EU-ländernas nationella regelverk har dock arbetats fram till att få en bättre överensstämmelse i bland annat ett direktiv från 1989.