Immaterialrätt

Har ni skyddat ert varumärke och er design?

Idéskisser i ett anteckningsblock

Ensamrätt till varumärke och design

Varumärkeslagen reglerar varumärken och varukännetecken för varor och tjänster medan företagsnamnrätten reglerar rätten till företagsnamnet. Designrätt regleras i Mönsterskyddslagen. Genom registrering av ert varumärke och design hos Patent- och registreringsverket (PRV), får ni under en period på tio år i tagen ensamrätt till varumärket, samt under en period på 5 år i taget en ensamrätt till designen. Detta kan ge er stora konkurrensfördelar. I och med ensamrätten har ingen annan i de skyddade länderna rätt att använda sig av varumärket eller designen eller använda det i sin marknadsföring. Registreringen gör det enklare att påvisa att ni är ägare av varumärket och designen.

Intrång i varumärke och design

Om någon obehörig använder sig av bolagets varumärke eller design kan bolagets rykte skadas vilket kan leda till stora ekonomiska konsekvenser. Processer gällande intrång i varumärke och design kan vara kostsamt att driva och bevisbördan kan dessutom vara svår, särskilt om registrering inte skett. I det fall varumärke och design är registrerat och intrång sker kan bolaget vända sig direkt till Patent- och marknadsdomstolen, vilket kan leda till att den som gjort intrång får betala böter, förbjuds fortsatt användning, men framförallt kan ni få skadestånd i det fall ni lidit skada av intrånget.

Gäller endast i Sverige

Har du registrerat varumärket eller designen hos PRV har registreringen inte någon verkan utomlands. Om ni inte registrerar er i samtliga länder där ni är verksamma, kan detta leda till att någon annan registrerar varumärket och får en konkurrensfördel. Dessutom förhindras ni då att driva bolagets verksamhet på den marknaden. Ni kan även skydda er design och ert varumärke inom hela EU om ni skaffar EU-designskydd och EU-varumärkesskydd.