Immaterialrätt

Immaterialrätt - vem har rätt till idén och vad bör man göra för att skydda sig som företagare?

En person går igenom ett avtal

Brott mot immaterialrätten innebär att någon till exempel gör intrång i dina rättigheter till ditt varumärke, en uppfinning du gjort eller en programvara du tagit fram. Det kan göra stor skada, både vad gäller företagets rykte och ekonomi. Brotten delas in i två kategorier: brott mot upphovsrätten och brott mot det industriella rättsskyddet. Ett vanligt intrång i upphovsrätten är att någon sprider en upphovsrättsskyddad bild. Exempel på brott mot det industriella rättsskyddet är patentintrång, det brottet kan innebära att någon använder sig av din patenterade uppfinning på ett yrkesmässigt sätt utan ditt medgivande.

Skydda ditt varumärke

När du registrerar ditt varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV) får du ensamrätt till varumärket i tio år. Det innebär att ingen annan får använda det eller använda det i sin marknadsföring. Skyddet gäller endast i Sverige, så om ditt företag har verksamhet i andra länder ska du registrera varumärket även där. Vill du skydda det inom alla medlemsländer i EU ansöker du om varumärkesskydd hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Vill du skydda varumärket i större delen av världen ska du kontakta World International Intellectual Property Organization (WIPO).

Skydda din design

Mönsterskyddslagen reglerar rättigheterna till utformning av och utseende på förpackningar och produkter. En design du vill skydda ska också registreras hos PRV. Därefter har du ensamrätt på designen i fem år. Vill du skydda designen i hela EU eller världen ska du ansöka om registrering hos EUIPO eller WIPO även i dessa fall. Du kan även få ett begränsat skydd (3 år) inom EU genom att offentliggöra din design. Har du tankar på att söka skydd för din design är det dock inte att rekommendera eftersom den i och med offentliggörandet blir möjlig för andra att kopiera.

Skydda arbete som utförs av konsulter

Kanske har du gett en konsult i uppdrag att skapa till exempel en programvara för ditt företags räkning? Här är det mycket viktigt att du ser till att de immateriella rättigheterna regleras i ert avtal. Utan en sådan klausul i avtalet kommer konsulten per automatik att äga slutresultatet.

Om någon gjort intrång i dina immateriella rättigheter

Hur du ska agera när någon använder ditt varumärke, design eller annat som du har rättigheterna till, beror på om dessa är registrerade eller ej. Om de inte är det, kan det bli mycket svårt att få rätt i en rättsprocess. Är dina rättigheter skyddade via registrering kan du vända dig direkt till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Den som gjort intrång kan dömas till böter och du kan få skadestånd.