Aktuellt

Vaccin och covidbevis - vad gäller på arbetsplatsen?

Vaccin och covidbevis - vad gäller på arbetsplatsen? (2021) - Lexly.se

Gemensamt ansvar att förhindra smitta

Både arbetsgivare och anställda har ett ansvar för att minimera smittspridning. Arbetsgivaren ska anpassa arbetsplatsen för att minska risken att smitta sprids, anställda ska stanna hemma om de har diagnostiserats med covid-19 eller har förkylningssymtom.

Personlig integritet och vaccination

Den personliga integriteten är stark ur juridisk synpunkt och innebär bl.a. att ingen kan tvingas att genomgå någon medicinsk behandling mot sin vilja. Vaccinering omfattas av detta. En arbetsgivare har heller inte rätt att fråga en anställd om denne är vaccinerad eller kräva att få se covidbevis. Däremot får arbetsgivaren uppmuntra och underlätta för personalen att vaccinera sig.

Munskyddskrav

Arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är bra. Om ett företag beslutar att personalen ska bära munskydd p.g.a. hög smittorisk är de anställda skyldiga att följa den föreskriften. Information om en åtgärd som denna ska kommuniceras tydligt och regelbundet till personalen. Om en anställd motsätter sig beslutet, kan det ses som arbetsvägran rent arbetsrättsligt sett. I detta fall ska arbetsgivaren utdela en varning till arbetstagaren, för att denne ska ha möjlighet att åtgärda det som varningen avser. Ibland är omplacering möjligt, men om det inte är genomförbart kan det istället bli aktuellt med uppsägning.

Corona- och febertest

Här spelar åter arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön in: företaget är skyldigt att skydda sina anställda mot ohälsa. Ökad smittspridning kan därför vara en anledning till att det ställs krav på att personalen ska testa sig när de har sjukdomssymtom. En annan åtgärd kan vara att ta tempen på personalen.

Hälsotester i kollektiv- och anställningsavtal

Det finns en möjlighet för arbetsgivaren att i kollektiv- och anställningsavtal få med klausuler om hälsotester. Detta kan göras antingen via ett lokalt kollektivavtal eller i anställningsavtal. Om det finns en sådan klausul och en anställd ändå vägrar gå med på att testas, kan det få arbetsrättsliga följder för hen. Det är dock inte självklart att en arbetsgivare ska få igenom en hälsotestklausul. Stor hänsyn ska tas till personalens rättigheter och personliga integritet, så arbetsgivaren måste ha starka skäl för att kunna kräva det.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom arbetsrätt via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar