Arbetsrätt

Sjukskriven - vad gäller?

En leksaksambulans

Om en anställd drabbas av en arbetsskada har arbetsgivaren skyldighet att hjälpa den anställde tillbaka till arbetet genom rehabilitering samt åtgärder på arbetsplatsen.

Som arbetsskada räknas alla sjukdomar eller skador som orsakats av arbetet, vare sig det är fysiska eller psykiska besvär. När det gäller olycksfall räknas även de skador som skett på väg till och från arbetet.

Vad har arbetsgivaren för ansvar när det kommer till sjukskrivning av en anställd?

Arbetsgivaren måste se till att arbetstagaren har möjlighet att komma tillbaka i tjänst. Det kan handla om rehabilitering samt åtgärder i arbetsmiljön. Men arbetstagaren måste också vara villig att delta i rehabiliteringen.

Du får svar på fler frågor om arbetsrätt i vår guide.

Har en arbetsgivare rätt att säga upp en anställd som blivit sjukskriven?

En anställd som är sjukskriven har ett förstärkt anställningsskydd vilket innebär att arbetsgivaren inte får säga upp den anställde på grund av dennes sjukdom. Arbetsgivaren har även skyldighet att rehabilitera den anställde. Arbetsgivaren måste dock vara villig att prova olika åtgärder som arbetsgivaren föreslår så länge de är rimliga.

En sjukskrivning är inte ett hinder för uppsägning men uppsägningen måste vara sakligt grundad som att den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl som att den anställde misskött sitt arbete.

Har man alltid rätt att komma tillbaka till samma roll efter en sjukskrivning?

Arbetsgivaren får inte omplacera den anställde till en tjänst som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet enligt anställningsavtal. Arbetsuppgifterna bör falla inom ramarna för arbetstagarens yrkeskvalifikationer. Arbetsgivaren har ingen rätt att ändra en anställning för att få arbetstagaren att säga upp sig.

Relaterade artiklar