Anställningsavtal

Vilket anställningsavtal behöver du?

Personer som skakar hand

Vad händer utan anställningsavtal?

En risk om du har någon som arbetar för dig utan att ni skrivit ett anställningsavtal, är att detta räknas som en tillsvidareanställning. Därför är det viktigt att du väljer ett anställningsavtal som passar den tjänst du ska tillsätta. Här hittar du tre olika anställningsavtal och vad de innebär.

Här hittar du fler frågor och svar om anställningsavtal.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, ofta benämnd som fast anställning, är den form av anställning som är huvudregel enligt lag. En tillsvidareanställning innebär att arbetstagaren är anställd till dess att han eller hon väljer att säga upp sig. Anställningen kan även avslutas genom att du som arbetsgivare, till exempel på grund av arbetsbrist, inte längre har en tjänst till den anställde. Det krävs emellertid sakliga skäl för att säga upp en tillsvidareanställd.

Läs mer om tillsvidareanställning

Provanställning

Det är svårt att veta om arbetstagaren har den arbetskapacitet och kunskap han eller hon säger sig ha, eller om han eller hon passar in i teamet. För att ha möjlighet att bedöma om den anställde passar till tjänsten kan en arbetsgivare provanställa en arbetstagare. En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader.

Läs mer om provanställning

Visstidsanställning

En visstidsanställning är en anställning som bara ska pågå en förutbestämd, begränsad tid. Det kan till exempel vara ett säsongsarbete eller ett vikariat. Visstidsanställningen får pågå i max ett år under en femårsperiod. Efter det övergår den automatiskt till tillsvidareanställning.

För en visstidsanställning gäller inte samma uppsägningsvillkor som för andra anställningsformer. Till exempel är en vikarie ofta anställd under en viss tid och om du vill säga upp denne i förtid måste du ha angett detta i anställningsavtalet. Anges ingen uppsägningstid har den anställde rätt att arbeta tiden ut.

Läs mer om visstidsanställning

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställs att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte