Anställningsavtal

Viktigt att tänka på när du ska anställa

Personer skakar hand

Detta bör du ha koll på när du ska anställa

Det finns främst tre olika anställningsformer, provanställning, visstidsanställning och tillsvidareanställning. Här förklarar vi vad som skiljer dessa olika anställningsformer. 

Provanställning för att utvärdera

Du har möjlighet att anställa en person i upp till sex månader för att kunna göra en utvärdering och därefter ta ställning till om du vill tillsvidareanställa personen. Viktigt att tänka på är att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om personen i fråga inte sagts upp. Båda parter har rätt att avbryta anställningen när som helst under tiden. Men det får inte vara av en diskriminerande anledning, som att arbetstagaren är gravid.

Läs mer om provanställning

Visstidsanställning när du behöver tillfällig personal 

Denna anställningsform är ett bra alternativ om du behöver hjälp under en viss bestämd period. Viktigt att veta är att du inte kan säga upp personen före periodens utgång, om inte detta särskilt framgår av avtalet. Tänk på att den här typen av anställningsform inte får vara längre än sammanlagt ett år under en femårsperiod, då övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Läs mer om visstidsanställning

Tillsvidareanställning när du anställer för att ha kvar personal

Tillsvidareanställning brukar i vardagligt språk kallas för fast anställning. Arbetstagaren är då anställd till dess att hon eller han inte längre behövs eller väljer att säga upp sig själv. En arbetstagare har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareanställningsavtal och behöver inte ange några skäl. En arbetsgivare som vill säga upp den anställde måste däremot följa särskilda turordningsregler vid uppsägning, den så kallade "sist-in-först-ut" principen. Enligt nya LAS kan arbetsgivaren undanta upp till tre arbetstagare från turordningsreglerna. 

Till skillnad mot en provanställning krävs det sakliga skäl för att säga upp en tillsvidareanställd. Du måste ha väsentliga skäl, till exempel arbetsbrist eller personliga skäl. Skulle du inte kunna visa upp sakliga skäl för uppsägningen är den alltså ogiltig.

Läs mer om tillsvidareanställning

Viktigt att veta om kollektivavtal finns

Om du är med i en branschorganisation, kontakta dem innan du har en lönediskussion med den du ska anställa för att få information om vilken minimilön som rekommenderas enligt deras kollektivavtal.

Kom ihåg att om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får du inte skriva ett anställningsavtal som avviker från det. I kollektivavtal finns ofta strängare regler än dem i lag. Glöm inte att läsa igenom relevant kollektivavtal noga.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

För att kunna anställda personal måste du eller företaget registreras som arbetsgivare hos Skatteverket.

Som arbetsgivare har man en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för utbetalda löner, lämna kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

Skatteavdrag ska man som arbetsgivare alltid göra på den lön man betalar ut och den anställde har rätt att skriftligen bli upplyst om hur mycket som dragits av. Avdragets storlek bestäms av den anställdes skattsedel. För varje kalenderår ska du senast den 31 januari lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket. Där anger du avdragen skatt, kontant bruttolön, förmåner med mera.

Läs mer om vad du behöver veta för att anställa personal

Tre råd när du ska anställa

1. Skriv alltid ett avtal! Anställer du utan ett anställningsavtal räknas den anställde enligt huvudregeln som tillsvidareanställd. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå i ett skriftligt avtal för att gälla.

2. Det kan vara en bra idé att inleda anställningen med en provanställning. Då kan du utvärdera den anställde för att kunna ta ställning till om du har hittat rätt person.

3. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Skriv anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett fulltäckande juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet följer de lagar som gäller och att det är anpassat efter just din verksamhet.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte