Anställningsavtal

Fällorna att undvika vid visstidsanställning

En kvinna ler vid sin dator

Säsongsjobb och vikariat är visstidsanställningar

I vardagligt tal kallas denna form av anställning ofta för att arbeta per timme, säsongsjobb eller vikariat. Korrekt heter anställningsformen visstidsanställning. Enligt lag finns bestämmelser som är specifika för just visstidsanställningar och det är därför viktigt för dig som arbetsgivare att ha koll på dessa regler.

Utan anställningsavtal gäller tillsvidareanställning

Först och främst är det viktigt att du och arbetstagaren har avtalat om de villkor som ska gälla för anställningen. Om ni inte har avtalat om anställningsform eller när anställningen ska upphöra så räknas anställningen som en tillsvidareanställning. Det är därför viktigt för dig som arbetsgivare att det finns ett anställningsavtal där det tydligt framgår att det är fråga om just en visstidsanställning.

Läs mer om tillsvidareanställning

Uppsägning är inte reglerad

Uppsägning fungerar inte på samma sätt för en visstidsanställd som för en tillsvidareanställd, där uppsägningstid finns reglerat i lag. Om du har anställt en vikarie för att ersätta en ordinarie anställd under dennes föräldraledighet eller om du har anställt en säsongsarbetare som ska arbeta tills anläggningen stänger för säsongen kan det lätt förbises att ange en uppsägningstid i anställningsavtalet. Har du och den anställde inte avtalat om någon uppsägningstid på förhand finns det ingen ensidig rätt att säga upp visstidsanställningen i förtid. Den tidsbegränsade anställningen upphör då vid anställningstidens slut. Det är dock fritt fram att gemensamt komma överens om att anställningen ska avslutas innan avtalstidens slut.

Den enda möjligheten för dig som arbetsgivare att ensidigt avsluta anställningen innan anställningstidens slut är genom att avskeda den anställde. Ett avsked innebär att den anställde måste lämna arbetsplatsen med omedelbar verkan, till skillnad mot en uppsägning där den anställde får arbeta till uppsägningstidens slut. För att avsked ska vara aktuellt krävs grova fall av felaktigt agerande av den anställde.

Läs mer om vad som skiljer uppsägning och avsked

Kollektivavtal?

I kollektivavtal kan det finnas särskilda bestämmelser rörande visstidsanställningar. En del kollektivavtal förbjuder till och med vissa former av visstidsanställningar. Den enda möjligheten för dig som arbetsgivare att frångå villkoren i kollektivavtal är om avvikelsen gynnar arbetstagaren. Om ditt företag omfattas av kollektivavtal bör detta granskas för att säkerställa att villkoren för den tänkta visstidsanställningen inte strider mot bestämmelserna i kollektivavtalet.

Skriv anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte