Anställningsavtal

Därför behöver du ett uppsägningsavtal

Två personer har ett möte

Skriftlig uppsägning för säkerhets skull

Det finns inga krav på att en uppsägning måste avtalas skriftligt men det är bra för att undvika framtida anspråk på att uppsägningen inte gått rätt till. En uppsägning av en visstidsanställd måste alltid ske på sakliga skäl och det ligger på arbetsgivaren att visa skälen för avskedandet samt att skälen varit tillräckliga. Detta är särskilt viktigt om uppsägningen skett på grund av personliga skäl eftersom det uppställs höga kraven på arbetsgivaren för att få säga upp på den grunden.

Skadestånd för felaktig uppsägning

I det fall bolaget behöver säga upp personal är det viktigt att detta sker på rätt sätt. En felaktig uppsägning kan resultera i en stämning från den tidigare anställde. I fall när den anställde avskedats utan sakliga skäl har det allmänna skadeståndet tidigare legat på mellan 100 000–200 000 kronor. Dessutom har ekonomiskt skadestånd baserat på den tidigare anställdes inkomstförlust dömts ut. Det är även fördelaktigt för företagets goodwill att upprätta ett uppsägningsavtal där helst både bolaget och arbetstagaren undertecknat avtalet. Ett sådant avtal framstår mer som en överenskommelse och ett bättre avslut vilket förenklar situationen för den uppsagda, dennes möjligheter för framtida anställning och skapar dessutom inte en lika stor oro bland resterande personal.

Läs mer om vad som skiljer uppsägning och avsked

Sekretessklausul

I ett uppsägningsavtal kan en sekretessklausul tas med. Denna gäller även efter anställningens upphörande, likaså kan en värvningsklausul tas med, och för personer som haft en högre position på bolaget kan en konkurrensklausul tas med.

Skriv anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24