Arbetsrätt

Vilka regler gäller vid graviditet och föräldraledighet?

En gravid kvinna håller om sin mage

När kan jag vara föräldraledig?

En anställd som är gravid har enligt Föräldraledighetslagen i arbetsrätten rätt att vara föräldraledig när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Blivande föräldrar har också rätt att vara föräldralediga för att besöka mödravården när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen till och med förlossningsdagen.

Även utan uttag av föräldrapenning har alla kvinnor rätt att vara lediga från arbetet sju veckor innan och sju veckor efter planerad förlossning.

Att vara föräldraledig är således en rättighet för alla anställda. Det spelar ingen roll om de är tillsvidareanställda eller har en annan anställningsform och denna rättighet gäller från anställningens första dag.

En arbetsgivare kan inte neka en anställd föräldraledighet. Arbetstagarens har en enda skyldighet – det är att anmäla att de ska vara föräldralediga minst två månader före ledighetens början.

I vissa kollektivavtal, särskilt inom kommun och landsting, är det avtalat att arbetstagaren behöver anmäla sin föräldraledighet ännu tidigare. Arbetstagaren ska även anmäla när han eller hon kommer tillbaka.

Har en arbetsgivare rätt att säga upp mig på grund av att jag är gravid?

Det är förbjudet att säga upp någon på grund av att hon är gravid eller på grund av att en person är föräldraledig. Däremot finns det inget förbud inom arbetsrätten mot att säga upp någon under pågående graviditet eller under en föräldraledighet, men skälet måste vara sakliga skäl.

Den gravida eller föräldralediga har inte mer skydd i arbetsrätten än någon annan medarbetare. Är det flera anställda som blir uppsagda är skillnaden att för de som är föräldralediga börjar inte uppsägningen räknas förrän deras föräldraledighet är slut. I det fallet räknas datumet för uppsägningen den dagen den anställde angivit att hen skulle ha återgått i tjänst.

Har man alltid rätt att komma tillbaka till arbetet efter en föräldraledighet?

Har man rätt till samma roll om det exempelvis gjorts omorganiseringar medan man varit borta?

När en anställd kommer tillbaka efter en föräldraledighet har de rätt till samma eller likvärdig tjänst.

Arbetsrättens lagar ger inte arbetsgivaren rätt att sänka lön, villkor eller ge den anställde en sämre tjänst på grund av att den anställde varit föräldraledig.

Har företaget behövt göra omorganisationer under den tiden den anställde varit borta kan det även påverka tjänsten som den föräldralediga har haft, men det får inte ha ett samband med föräldraledigheten.

Vad gäller om jag vill avbryta föräldraledigheten och komma tillbaka tidigare?

Enligt Föräldraledighetslagen som ingår i arbetsrätten, kan arbetstagaren välja att avbryta föräldraledigheten och komma tillbaka till arbetet tidigare än avtalat. Om han eller hon vill avbryta sin föräldraledighet ska det meddelas till arbetsgivaren så fort som möjlig. Arbetsgivaren kan skjuta upp återgången i maximalt en månad.  

Om den anställde vill förlänga föräldraledigheten måste han eller hon meddela detta senast två månader före det datum som sedan tidigare var överenskommet.

Fler frågor och svar om arbetsrätt hittar du i vår stora guide!

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte