Vikten av ett korrekt äktenskapsförord 2 - Lexly.se

Misstag i ett äktenskapsförord

När äktenskapsförordet är skrivet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt. Vid en separation kan ett felaktigt äktenskapsförord få oväntade och oönskade konsekvenser.

Exempel på vanliga misstag:

Make A har en tavla som betyder mycket för hans släktingar. Ett inte ovanligt misstag är att makarna skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv ägs av Make A och är hans". Denna formulering konstaterar att make A äger tavlan, men den gör inte tavlan till enskild egendom. Det innebär i sin tur att Make B har rätt till tavlans halva värde vid en separation.

Ett annat vanligt misstag är att man skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv som ägs av Make A ska bli Make B:s enskilda egendom." Här har makarna försökt föra över äganderätten till tavlan. Det går inte att göra i ett äktenskapsförord utan måste istället göras genom ett gåvobrev eller bodelningsavtal.

Det är inte heller ovanligt att man i ett äktenskapsförord försöker reglera vad som ska hända med egendomen när någon av makarna avlider. Det är dock endast genom att skriva ett testamente som man kan reglera vad som ska hända med en persons egendom efter att han eller hon gått bort.

Skriv ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Hos oss skriver ni tryggt och enkelt ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller via telefon tillsammans med en jurist, helt skräddarsytt efter era önskemål. Alltid till fast pris.

Har du frågor eller funderingar kring äktenskapsförord eller är du osäker på om ditt äktenskapsförord är korrekt? Ring oss kostnadsfritt på 0771- 24 00 24, så hjälper vi dig. Våra jurister är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Här kan du enkelt skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.