Vad innebär giftermål rent juridiskt? - Lexly.se

Vad innebär giftermål rent juridiskt?

Inför bröllopsdagen är det mycket som ska planeras och många beslut som ska fattas. Men har ni koll på det juridiska? Det kan kännas jobbigt att prata om saker som ekonomi, äganderätt och testamente, men detta är nog så viktigt. Här informerar vi om vad giftermål innebär rent juridiskt.

Vem äger vad?

Efter vigseln äger ni liksom tidigare era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men vid en eventuell separation ska värdet av allt ni äger delas lika mellan er. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Äktenskapsförord

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och får behållas av var och en av er. Tänk på att man kan välja att antingen specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning eller bestämma att ingenting ska delas och att var och en behåller sitt.

Arv och testamente

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder direkt, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut. Vi rekommenderar alla par att skriva testamente, det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord och testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post.

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Här kan du enkelt skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.