Bodelningsavtal vid separation eller skilsmässa

Ett bodelningsavtal är viktigt för både gifta och sambor. Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redovisar vem som ska ha vad. Ett bodelningsavtal kan även skrivas under pågående äktenskap.

Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att till exempel ta nya bolån. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom det finns möjlighet att kräva bodelning flera år i efterhand.

Bodelning mellan makar

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar flera år i efterhand.

De tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Bodelning mellan sambor

Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till den som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas bostad, möbler och husgeråd som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte.

Vid bodelning delas samboegendomens värde (sedan avdrag gjorts för eventuella skulder) lika mellan dig och din partner enligt sambolagen. Sambolagen tar inte hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat exempelvis den gemensamma bostaden. Vill man inte att bodelning ska göras i enlighet med sambolagen bör man upprätta ett samboavtal. Bodelning kan begäras upp till ett år efter det att du och din sambo har flyttat isär.

Bodelningsavtal under pågående äktenskap

Det finns även möjlighet för äkta makar att upprätta ett bodelningsavtal, under pågående äktenskap, till exempel för att flytta över tillgångar eller ägarandelar i bostaden till den andra parten. Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering.

Våra jurister får många frågor kring bodelning och bodelningsavtal. Här ger vi tre korta tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa:

  • Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se helt annorlunda ut. Fastigheten kan exempelvis ha stigit i värde och företaget kan ha vuxit.
  • Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.
  • För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder kopplade till bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

 

Fler frågor? Besök vår guide om bodelningsavtal!

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar