Integritetspolicy

Personuppgifter är uppgifter om en levande person. Om företaget samlar in personuppgifter behöver ni ha en integritetspolicy för att informera om hur insamlingen och behandlingen av uppgifterna går till.