Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

En man och en kvinna läser något på en dator

Bouppteckning - en nödvändig handling

Bouppteckningen innehåller bland annat en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring just bouppteckning.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och ägodelar) samt skulder. I bouppteckningen listas även vilka som har rätt att ta del av tillgångarna. Om den avlidna personen var gift ska även maken eller makans tillgångar och skulder ingå. I vissa fall ska även den efterlevande sambons tillgångar och skulder ingå.

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. En registrerad bouppteckning krävs oftast för att avsluta den avlidnes konto på banken, för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot och för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet. En registrerad bouppteckning krävs också för att i ett senare skede kunna göra ett arvskifte.

Vad innebär ett förrättningsmöte?

På förrättningsmötet går dödsbodelägarna och efterarvingarna tillsammans med förrättningsmännen igenom dödsboets tillgångar och skulder.

Vem ansvarar för uppgifterna om dödsboet?

Den eller de personer som känner till dödsboet bäst är bouppgivare, vilket ofta är den efterlevande makan, maken eller sambon. Det är bouppgivaren som ansvarar för att de uppgifter som lämnas om dödsboet är korrekta.

När ska bouppteckningen göras?

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsdagen och skickas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen.

Vad händer om jag missar något?

Ibland framkommer det uppgifter som vid tidpunkten för bouppteckningens upprättande varken var kända eller tillgängliga. Det kan vara fråga om en tillgång eller skuld, eller ett tidigare okänt testamente som dykt upp. Om bouppteckningen redan registrerats ska en så kallad tilläggsbouppteckning upprättas.

Upprätta bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon-eller videomöte.  Låt våra jurister ta hand om hela processen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar.

Vi upprättar bouppteckningshandlingen, skickar ut kallelsen till förrättningsmötet och ser till att förrättningsmötet genomförs i enlighet med de lagar och bestämmelser som finns. Förrättningsmötet genomförs via telefon eller videomöte. Efter mötet säkerställer vi att bouppteckningshandlingen godkänns och registreras hos Skatteverket. Du behöver inte anpassa dig efter traditionella kontorstider, vi finns tillgängliga när det passar dig.

Relaterade artiklar