Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

En brygga i solnedgång.

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Det framgår även vilka den avlidnes arvingar är.

Vad är ett förrättningsmöte?

Inom tre månader ska sedan bouppteckningen förrättas. På förrättningsmötet går dödsbodelägarna tillsammans med efterarvingarna och eventuella testamentstagare igenom dödsboets tillgångar och skulder tillsammans med en förrättningsman. Förrättningsmannen är utsedd av bouppgivaren. Det måste vara en utomstående person, som inte är dödsbodelägare.

Efter förrättningsmötet har man en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket.

Vad är en efterarvinge?

En dödsbodelägare ärver av det nuvarande dödsboet. Men ett arv kan även omfattas av en rätt till efterarv. En efterarvinge ärver först när efterlevande make eller maka avlider. Ett vanligt exempel är när ett gift par har ett gemensamt barn. Pappan till barnen blir dödsbodelägare om hans fru, barnets mamma, går bort. Det gemensamma barnet blir efterarvinge och får sitt arv först när även pappan har gått bort.

Vad ska bouppteckningen innehålla?

En bouppteckning ska bland annat innehålla uppgifter om den avlidne, arvingar samt de tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. I det ingår även begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens egendom tas upp i bouppteckningen eftersom de kommer ha betydelse när efterlevande maka/make går bort. Det är viktigt att man skiljer på vad som är giftorättsgods och vad som är enskilt egendom, därför ska även testamente och äktenskapsförord ska bifogas till bouppteckningen. Om den avlidne var gift men maken/makan har gått bort tidigare, ska bouppteckning efter denne finnas med.

Det är viktigt att kallelse, förrättningsmötet och bouppteckningen är korrekt utförda, annars kan inte Skatteverket godkänna bouppteckningen.

Vad händer om man missar något i bouppteckningen?

Ibland kommer det fram uppgifter som inte var kända vid tidpunkten när bouppteckningen upprättandes. Det kan vara en tillgång eller skuld, eller att ett okänt testamente dykt upp. Om bouppteckningen är inskickad till Skatteverket för registrering ska en tilläggsbouppteckning upprättas.

Vad händer om det inte finns några pengar?

Ibland finns det så få tillgångar i dödsboet att det inte räcker till mer än begravningen. Då kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan som socialnämnden gör och lämnar till Skatteverket.

Upprätta bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon-eller videomöte. Låt våra jurister ta hand om hela bouppteckningsprocessen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar.

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon eller videomöte.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning upprättad av jurist

från 11490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte