Bouppteckning

När någon gått bort - Hjälp och vägledning för dig som förlorat en anhörig

Ett grönt fält

Dödsfallsintyg

När någon gått bort skickar Skatteverket automatiskt ut ett dödsfallsintyg till dödsboet. Registrerad make, maka eller partner samt barn till den avlidne får ett brev av Skatteverket som meddelar att personen i fråga gått bort.

Dödsfallsintyget visar på när en person avled och vilka efterlevande personen har; nuvarande och eventuell tidigare maka/make samt barn presenteras. 

Dödsfallsintyget är viktigt att spara, det kan bland annat behövas för att få hjälp på banken eller för att avsluta abonnemang. Om du inte fått något dödsfallsintyg kan du beställa det från Skatteverket.

Det är viktigt att ta reda på vilka som har rätt att företräda dödsboet, så kallade dödsbodelägare. I vissa fall, som när det finns en make/maka och bara gemensamma barn, är det enkelt - i andra fall är det kanske svårare att identifiera vem eller vilka som är dödsbodelägare. 

Läs mer: Vem är dödsbodelägare?

Fullmakt

Om det finns flera dödsbodelägare kan det vara lättare att låta en av dem företräda övriga genom en fullmakt. Utan fullmakt måste nämligen alla dödsbodelägare skriva på allting som har med dödsboet att göra. Det kan göra hela processen onödigt krånglig och utdragen.

Läs mer och skriv fullmakt här

Banken

Den bortgångnes bankengagemang ska gås igenom och avslutas. Banken hjälper dig med det när de får information om dödsfallet.

 • Alla kort, internetbanken och BankID avslutas 
 • Räkningar, fakturor och kontoutdrag som tidigare kommit direkt till internetbanken skickas istället i pappersformat till dödsboets adress.
 • Fullmakter (till exempel för god man) tas bort.
 • Bankfack ska inventeras.

Ta kontakt med den avlidnes bank för att kontrollera att allt detta görs. Varje bank har sina egna rutiner. Hos banken kan du också få hjälp med att sköta den avlidnes ekonomi (till exempel betala räkningar) under en övergångsperiod. 

Banken avslutar inte automatiskt stående överföringar och autogiro. Varje betalningsmottagare måste kontaktas enskilt för att stoppa överföringarna. Är du osäker på vilken bank den bortgångne hade konton i behöver du skicka en engagemangsförfrågan till varje bank. 

Begravning

Begravningen ska hållas inom en månad från att någon gått bort. Kontakta en begravningsbyrå så snart du kan, det är ofta många beslut som ska tas. Begravningsbyrån hjälper dig med allt det praktiska kring begravningen.

 • När och var ska begravningen hållas
 • Borgerlig eller kyrklig begravning
 • Vem som ska hålla i begravningen (officiant)
 • Kremering eller jordbegravning
 • Musik
 • Gravplats, minneslund, askspridning
 • Utforma dödsannons
 • Program för ceremonin
 • Tackkort

 Kom ihåg att spara alla kvitton om du gör utlägg, de kostnaderna ska tas upp i bouppteckningen.

Post, abonnemang och sociala medier

Glöm inte att den avlidnes post bör hanteras, om dödsbodelägarna bor långt ifrån dödsboet kan en adressändring genomföras. Gå också igenom avtal, abonnemang och prenumerationer den avlidna hade för att avsluta dessa och undvika onödiga kostnader.

Här kan du läsa mer om posthantering, samt att avsluta abonnemang och avtal

I dag lever många ett allt mer digitalt liv, så det kan även uppstå frågor kring vad som ska göras med den avlidnes konton på sociala medier. Samma sak gäller för det som är lagrat i mobiltelefoner.

Läs mer om att avsluta sociala medier

Inför bouppteckning

Bouppteckningen är en förteckning över vilka som är arvingar och den avlidnas alla tillgångar och skulder. Den ska göras inom tre månader efter dödsdagen. Det är vissa saker som är bra att ha på plats inför bouppteckningen.

Läs mer: Detta behöver du ha på plats inför bouppteckningen

Bouppteckning

Den som har mest insyn i den avlidnes tillgångar och ekonomi, till exempel make eller barn, brukar vara den som ansvarar för att bouppteckningen blir gjord. 

Läs mer: Så här gör du en bouppteckning

Förrättningsmöte

Mötet där alla arvingar ska gå igenom och godkänna bouppteckningen kallas för ett förrättningsmöte. Till mötet ska alla arvingar (dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare) ha kallats. När bouppteckningen är klar och godkänts, ska den skickas in till Skatteverket. Det ska göras inom fyra månader från dödsdagen.

Läs mer om förättningsmöte här

Arvskifte

När ett arv ska fördelas ska en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper och kapital.

Läs mer om arvskifte här

Bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall behöver ibland en bodelning genomföras när personen varit gift eller sambo. För gifta par utan barn eller med endast gemensamma barn behöver bodelning i normala fall inte göras.

Läs mer: När behöver man genomföra en bodelning vid dödsfall?

Avsluta dödsboet

Innan dödsboet kan avslutas är det ytterligare några saker som måste göras:

 • Dödsboets tillgångar ska ha delats upp och överförts till arvtagarna
 • En sista deklaration är inlämnad
 • Skattekontot är reglerat (dödsboet har fått tillbaka på skatten eller betalat skatt)

Hos Skatteverket hittar du mer information: Avsluta dödsboet

När livet börjar bli som vanligt igen

Ett dödsfall i ens närhet väcker ofta många frågor. Kanske börjar du fundera på vad som ska hända när du går bort? Eller har du kanske fått ett arv och vill ha hjälp att ta hand om det på bästa sätt? Att ta reda på vad som gäller för dig när livet förändras kan ge en trygghet framåt.

Hos oss kan du alltid boka ett kostnadsfritt samtal med en jurist eller genomföra vår behovsanalys online, för att få svar på vad du skulle behöva ha på plats för att vara juridiskt trygg.

Börja med att boka in ett första gratis samtal med en av våra jurister - självklart helt utan förpliktelser. Väljer du sedan vår hjälp med något får du alltid reda på priset i förväg.

Vi har lång erfarenhet av den här typen av frågor och kan hjälpa dig genom hela processen.

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon eller videomöte.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning upprättad av jurist

från 11490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte