Testamente

Vad säger reglerna om förskott på arv?

En äldre man sitter tillsammans med en barnfamilj, med två barn, i en soffa.

Avräkning på arv

Enligt huvudregeln gäller att då arvlåtaren i sin livstid gett en gåva till en bröstarvinge, denna ska avräknas som förskott på arv på bröstarvingens arvslott, om inget annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Omvänt gäller att om mottagaren är en annan arvinge (då bröstarvingar ej finns), ska avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett. Detta framgår av 6 kap.1 § 1 st. ÄB. För att förskottsreglerna ska bli tillämpliga, förutsätts att mottagaren vid tiden för gåvan är omedelbar arvinge till givaren. Ett barnbarn räknas inte som omedelbar arvinge om givarens barn (barnbarnets far eller mor) fortfarande var vid liv vid gåvotillfället (hade barnet däremot avlidit innan gåvotillfället ska barnbarnet räknas som omedelbar arvinge). Däremot är barnet en omedelbar arvinge till givaren.

Förskott på arv eller inte - vad avgör?

Huvudregeln när det gäller bröstarvingar är alltså att gåvor utgör förskott på arv. Om arvlåtarens avsikt inte har varit att ge ett förskott på arv är gåvorna inte sådant förskott. Det föreligger dock en presumtion om att gåvorna är förskott på arv, vilket innebär att den som fått gåvorna måste bevisa att detta inte varit arvlåtarens avsikt.

En annan viktig regel finns i 6 kap. 2 §, ärvdabalken. Där sägs att avräkning inte ska göras för "sedvanliga skänker vilkas värde ej står i missförhållande till givarens villkor". Detta innebär i princip att mindre gåvor som inte kan anses som oskäliga i jämförelse med arvlåtarens övriga ekonomiska förhållanden inte skall ses som förskott på arv.

Med ett gåvobrev kan du bestämma att gåvan ej ska ses som förskott på arv. Med ett testamente kan du däremot bestämma hur du vill att ditt arv ska fördelas den dag du går bort. 

Observera att det rör sig om en avräkning, inte en återbäring av förskottet. Inte ens om förskottet varit större än arvslotten blir det fråga om återbäring. Arvingen får behålla vad han eller hon fått för mycket i förskott, vilket betyder att en viss förlust då tyvärr drabbar övriga syskon som medarvingar.

Läs vår stora guide om arv och testamente här

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte