Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad kan man göra om ett avtalsvillkor visar sig vara ofördelaktigt för mig och jag redan har skrivit under?

Om ett avtalsvillkor är oskäligt kan man i vissa fall begära att det jämkas och om motparten vägrar kan du vid en domstol ansöka om att avtalet ska jämkas. I vissa fall kan en domstol komma fram till att ett helt avtal ska upphöra att gälla.

Skriv Avtalsgranskning
Gå tillbaka