Jag har fått ett anställningsavtal men känner mig osäker på vissa villkor. Kan ni hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att förklara innebörden av villkoren i avtalet, och även föreslå justeringar om så behövs.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka