Fungerar offerten för både varor och tjänster?

Ja, guiden till den färdiga offerten är anpassad efter både varor och tjänster. Guiden grenar ut sig och beroende på om du ska erbjuda en vara eller tjänst i din offert så ställs du olika frågor.

Skriv Offertmall
Gå tillbaka