Finns några krav på offertens form och innehåll?

Nej, en muntlig offert är också giltigt. Om en offert som innehåller ”luckor” upprättas (d.v.s. ett som inte fullständigt reglerar parternas förpliktelser mot varandra) och inget annat har överenskommits mellan parterna, kommer köplagen att fylla ut avtalets luckor.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka