Gäller något särskilt om köpet skett på distans, t.ex. via internet?

För köp mellan företag gäller inga speciella regler utan samma oavsett om köp skett på plats eller via internet.

Skriv Offert
Gå tillbaka