Vad är en offert?

En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda en vara eller en tjänst. I offerten anges en specifikation av varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen.

Skriv Offert
Gå tillbaka