Visstidsanställningsavtal

När du ska anställa någon under begränsad tid. Om inte annat har avtalats blir det en tillsvidareanställning, så kallad fast anställning.

1995 kr

På 15 min kan du skriva ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför visstids­anställnings­­avtal?

Om annat inte avtalas löper en anställning tills vidare. En tillsvidareanställning är vad man i dagligt tal brukar benämna fast anställning.

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste därför upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås.

Visstidsanställningsavtalet är ett väl fungerande alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer eller endast anställa denne under begränsad tid.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Visstidsanställningsavtal

Visstidsanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år. Anställningen syftar till skillnad från provanställning inte till att övergå till en tillsvidareanställning.

Om visstidsanställningen inte avslutas inom två år går dock anställningen automatiskt över till en tillsvidareanställning. Om inget anges i anställningsavtalet ses anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning.

Hur länge får en visstidsanställning pågå?

Anställningsformen får användas i högst två år. Den får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt två års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Avtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Vad är skillnaden mellan visstidsanställning och tillsvidareanställning (så kallad fast anställning)?

Visstidsanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år. Anges inget annat i anställningsavtalet ses anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning, därför är det viktigt att vara tydlig med att det är fråga är om en visstidsanställning både gentemot arbetstagaren och i anställningsavtalet.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1995 kr

På 15 min kan du skriva ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Visstidsanställningsavtal

Med ett visstidsanställningsavtal kan en arbetsgivare anställa någon under begränsad tid.