Arrende

Vad innebär arrende

Tre personer som delar ut dokument mellan sig

Jordbruksarrende

Vid jordbruksarrende kan marken användas som åkermark eller betesmark. Det finns både jordbruksarrende med bostad, så kallat gårdsarrende, samt utan bostad vilket då kallas sidoarrende. När du arrenderar ut jordbruk med bostad får avtalet inte löpa på kortare än fem år. Jordbruksarrenden kan inte vara bindande i mer än 25 år.

Bostadsarrende

Vid bostadsarrende kan marken upplåtas för att arrendatorn ska kunna bygga en bostad, men det vanligaste är ett redan befintligt hus arrenderas. I detta fall är det bostaden och inte marken som arrenderas och arrendatorn kan alltså inte använda marken till jordbruk. Ett bostadsarrende ska gälla i minst fem år och även om det står tills vidare i avtalet så är det ändå enligt lag endast bindande i fem år. Som längst kan man ange 50 år i avtalet. När det gäller bostadsarrenden är det viktigt att komma överens om hyra, villkor, rättigheter och skyldigheter.  

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn bedriver verksamhet på marken, vilket kan vara fabriker, lager och bensinstationer. Även vindkraftverk kan höra till anläggningsarrende. Dessa avtal får inte vara bindande i mindre än ett år och inte längre än 50 år. Har man angett tills vidare gäller avtalet inte längre än fem år. I de fall marken ägs av staten gäller inte samma tidsbegränsningar som om det är en privat markägare.

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende handlar inte om lägenheter i betydelsen bostäder, utan detta är alla arrenden som inte är mark, jordbruk, bostäder eller anläggningar. Det kan alltså vara en lekplats, klubbhus eller kajplats.

Ekonomiska beräkningar och juridisk rådgivning

Av en jurist kan du kan få hjälp med ekonomiska beräkningar av årliga avgifter, ersättningar, inlösenavtal samt syn- och avräkningsfrågor. Du kan även få råd kring vad som är en rimlig arrendenivå.

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar