Avtalsgranskning

10 viktiga saker att tänka på vid avtalsgranskning

Förstoringsglas mot grön bakgrund

Muntligt eller skriftligt avtal

Ett muntligt avtal är juridiskt sett lika bindande som ett skriftligt. Ett skriftligt avtal är dock att föredra av flera anledningar: det ni kommit överens om finns på pränt och är undertecknat av inblandade parter – bevisfrågan blir lättare vid en eventuell tvist. När ett skriftligt avtal upprättas, ökar även chansen att ni upptäcker detaljer som ni kanske inte hade tänkt på om ni ingått ett muntligt avtal.

1.    Vad

Framgår det tydligt vad avtalet handlar om? Produkten/tjänsten ska vara ordentligt specificerad.

2.    Vem

Vilka är parterna i avtalet? Är det företag eller personer som ingår avtalet? Kom ihåg personnummer/organisationsnummer. Tänk på att det kan vara olika regler och lagar som gäller när du ingår avtal som privatperson respektive företagare!

3.    När

När ska produkten levereras/tjänsten utföras?

4.     Var

Vart ska produkterna levereras? Var ska tjänsten utföras?

5.     Kostnad

Vilka kostnader uppkommer i och med avtalets upprättande och vem ska stå för vad?

6.     Betalning

Hur och när ska betalning ske: i förskott, via faktura, löpande? Hur ska försenad eller utebliven betalning hanteras?

7.     Dröjsmål

Hur ska försenade leveranser och betalningar hanteras? Skadestånd, prisavdrag m.m.

8.     Fel på varan/tjänsten

Vem ska rätta till? Ska köparen få häva avtalet?

9.    Övriga villkor

Detta kan t.ex. vara hur ska ni lösa eventuella tvister eller vad händer om någon part inte uppfyller sin del av avtalet.

10.     Undertecknande

Är de som undertecknar avtalet behöriga firmatecknare?

Känner du dig fortfarande osäker?

Vi på Lexly kan hjälpa dig att granska ditt avtal för att få information om vilka risker och konsekvenser avtalet kan föra med sig. Vi kan även komma med förslag om kompletteringar för att du ska få ett heltäckande avtal som är juridiskt korrekt.

Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal med en avtalsgranskning.

Läs mer om Avtalsgranskning
Avtalsgranskning av jurist

2890 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte