Bolagsordning

Därför ska du inte använda en standardiserad bolagsordning

Man sitter vid ett skrivbord och skriver en bolagsordning.

Viss information måste finnas med i bolagsordningen enligt lag. Styrelsens säte, aktiekapitalet och antalet aktier är exempelvis obligatoriska uppgifter. Det går även att lägga in annan information. Det kan handla om hur en tvist mellan aktieägarna ska hanteras eller om vissa beslut ska kräva en högre röstmajoritet.

– Det är viktigt att du tänker igenom vilken information du tar med i bolagsordningen, säger Linda. Vem som helst kan nämligen läsa den.

Skillnad mellan bolagsordning och aktieägaravtal

En bolagsordning är alltså en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut den och ta del av informationen. Detaljer om företaget du inte vill ska spridas, ska du i stället dokumentera i ett aktieägaravtal. Linda förklarar:

– Först är det viktigt att veta skillnaden mellan en bolagsordning och ett aktieägaravtal. Bolagsordningen rör själva företaget och aktieägaravtalet är till för aktieägarna. Man kan komma överens om att aktieägaravtalet ska beläggas med sekretess, ingen får då sprida innehållet. Så känslig information ska därför alltid skrivas i ett aktieägaravtal. 

Komplettera bolagsordningen med aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett utmärkt sätt att avtala om sådant som inte bör stå i bolagsordningen. Förutom att allt i avtalet skyddar hemlig affärsinformation, går det även att ha mer omfattande klausuler i det.

– Bolagsordningen ska enligt lag uppdateras så snart en uppgift ändras. Det är också en anledning till att verkligen tänka igenom vad som ska stå i den. Fler uppgifter som kan ändras innebär fler uppdateringar. Varje uppdatering kostar 800 kronor. Ändringar i bolagsordningen kräver även stämmobeslut. Ett aktieägaravtal kan ni ändra när som helst och det ska inte registreras någonstans, säger Linda.

Till exempel är aktieägaravtalet lämpligt för förköps-, hembuds- och samtyckesklausuler. Men även klausuler som rör aktieägarna privat. Linda fortsätter:

– Aktieägaravtalet är ju till för att skydda aktieägarna. Det betyder bland annat att de ska kunna ha kontroll över vem som äger aktierna. Något som kan hända är att en aktieägare skiljer sig. Vid skilsmässa ska båda parternas egendom räknas in i bodelningen och värdet av allt ska därefter hälftendelas. Aktier ska räknas med. För att undvika att någons ex-partner blir aktieägare, är det vettigt att i aktieägaravtalet avtala att gifta delägare skriver äktenskapsförord och anger sina aktier som enskild egendom. Då tas de inte med i bodelningen.

Affärsjuristens råd

Linda har två konkreta råd till aktieägare:

• Tänk noga igenom vilken information ni ska ha i bolagsordningen. Den standardiserade bolagsordningen hos Bolagsverket är inte anpassad efter just ert företag.
• Vilken information vill ni inte dela med er av? Skriv in den i ett aktieägaravtal och belägg avtalet med sekretess.

– Det finns flera vinster med att lägga tid på både bolagsordning och aktieägaravtal. Det gör att ni får en väl genomtänkt grund för både företaget och förhållandet mellan er aktieägare. Ju mer som är klargjort i förväg, desto lättare blir det för er att arbeta tillsammans, avslutar Linda.

Skriv en bolagsordning online

Hos oss kan du enkelt få hjälp att skiva en korrekt bolagsordning online. Du svarar på frågor om just ditt bolag och er situation och utifrån dina svar skapas sedan en bolagsordning som är skräddarsydd utifrån just ditt företags förutsättningar.