Fastighetsrätt

Köp och försäljning av bostadsrätt: Vanliga begrepp

En man och en kvinna ler och håller upp en nyckel

Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats mellan köpare och säljare. Det är alltså det belopp som står i köpekontraktet och som köparen ska betala och säljaren få.

Inköpspris

Detta är köpeskillingen med tillägg för avgift till bostadsföretaget i samband med köpet (upplåtelse- och inträdesavgifter), inköpsprovision m.m. 

Om du ärvt bostadsrätten ska du ange den tidigare ägarens inköpspris. Värdet som anges i bouppteckningen får inte användas som inköpspris.  Har du köpt bostaden före 1974 beräknas inköpspriset till 150 procent av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974. Detta belopp får du dock endast använda om det verkliga inköpspriset om det är högre än schablonen. 

Kontakta din bostadsrättsförening om du behöver dessa uppgifter.

Vid rabatterade månadspriser, t.ex. om bostadsrätten var nyproducerad vid köpet och avgiftsfri under en period, ska värdet av rabatten dras av från inköpspriset.

Avdragsgilla försäljningsutgifter

Till dessa utgifter hör de som tillkommit i samband med försäljningen, t.ex. mäklararvode, advokatkostnader, värdering och besiktning, försäkring mot dolda fel och energideklaration, resor i syfte att sälja bostaden och homestyling (konsultation, fotografering, hyra och magasinering av möbler för visningen etc.)

Ej avdragsgilla försäljningsutgifter

Utgifter som inte är avdragsgilla försäljningsutgifter är städning, flytthjälp, trädgårdsskötsel samt inköp av möbler och annan inredning. Kort sagt: avgiften får inte vara kopplad till ditt vanliga boende, utan måste ha med försäljningen att göra.

Förbättringsutgifter

Dessa utgifter är avdragsgilla först då de överstiger 5 000 kr. Till förbättringsutgifter räknas ny-, till- eller ombyggnationer samt förbättrande reparationer och underhåll. 

Utgifterna får endast räknas med om de skett under försäljningsåret eller de föregående fem åren. De ska även ha medfört att bostaden är i bättre skick än vid inköpstillfället. Du får bara göra avdrag för utgifter du själv stått för. Eventuellt arbete utfört av föreningen är inte avdragsgilla för dig.

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott i en bostadsrättsförening är pengar som medlemmarna betalar in för att amortera på föreningens lån. Ditt betalade kapitaltillskott hittar du på den kontrolluppgift som du får bostadsrättsföreningen efter att du sålt din bostadsrätt.

Du har även rätt till avdrag om du lämnat kapitaltillskott som föreningen har haft för avsikt att amortera lån för finansiering av ny-, till- eller ombyggnation på fastigheten. Tillskott för amorteringar kan också tillkomma. Det blir aktuellt då amorteringarna uppgår till det belopp som motsvarar bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen gjort under innehavstiden. För att ett kapitaltillskott vars syfte är att förnya eller förbättra fastigheten ska räknas med, måste det funnits ett bestämt byggnadsarbete.

Inre reparationsfond

Detta är en fond som bostadsrättsföreningen upprättar för att du ska få pengar att reparera din bostadsrätt. Andelen som bostadsrättsföreningen har i fonden vid försäljnings- eller anskaffningstillfället ska inte tas med i försäljningspriset eller inköpskostnaden. Mer information om fonden hittar du på kontrolluppgift (KU 55) som du fått av bostadsrättsföreningen.

Ska du köpa eller sälja bostadsrätt?

Hos oss får du hjälp att snabbt och enkelt upprätta ett juridiskt korrekt kontrakt online till fast pris. Du svarar på några frågor och efter femton minuter har du ett färdigt kontrakt. Du kan också upprätta kontraktet tillsammans med någon av våra jurister via telefon eller videomöte.