Fastighetsrätt

Vinstbeskattning och deklaration vid försäljning av bostadsrätter

Person som räknar på en miniräknare

Privatbostad eller näringsbostadsrätt

Äger du en privatbostad betyder det att bostadens yta till mer än 50 procent är avsedd att vara samt används som permanentbostad eller fritidshus av dig som ägare eller dina närstående. Uppfyller inte din bostad dessa krav, räknas den istället som en näringsbostadsrätt. Denna bedömning görs på försäljningsdagen. 

Äkta eller oäkta bostadsrättsförening

En bostadsrätt, oavsett om den är privat eller en näringsbostadsrätt, måste tillhöra ett privatbostadsföretag. Detta är oftast en äkta bostadsrättsförening. I annat fall klassas bostaden som en oäkta bostadsrätt, och är en andel i en oäkta bostadsrättsförening. Skatteverkets definition av en oäkta bostadsrättsförening är enkelt uttryckt att mer än 40 % av intäkterna kommer från uthyrning av lägenheter och lokaler eller är avgifter från företag som äger bostadsrätter och använder dessa för affärsverksamhet.

Näringsverksamhet eller uthyrning av bostadsrätt

Hyr du ut din bostadsrätt till en utomstående person under en längre tid kommer bostaden klassas som en näringsbostadsrätt. Bostaden anses vara en privatbostad endast om du eller dina närstående har intentionen att flytta in i bostadsrätten inom en snar framtid. Detta avgörs från fall till fall. 

Tröghetsregeln

Bostadsrätten kan också förlora egenskapen av privatbostad om du använder mer än hälften av dess yta åt att bedriva näringsverksamhet. Vill du behålla bostadens karaktär som privatbostad, kan du ta stöd av den så kallade tröghetsregeln. Denna regel innebär att din bostad fortfarande kan räknas som en privatbostad året förändringen träder i kraft samt nästkommande kalenderår.

Kan ett dödsbo äga en privatbostadsrätt?

Ett dödsbo kan äga en privatbostadsrätt under en viss tid. Om bostaden fortfarande ägs av dödsboet när det gått tre år sedan dödsfallet, ändras karaktären från privatbostadsrätt till näringsbostadsrätt.

Juridisk rådgivning

Behöver du hjälp eller rådgivning? Vi hjälper dig med stora som små frågor. Boka tid med jurist

Relaterade artiklar