GDPR

Hur inventerar man lagliga grunder för hantering av personuppgifter?

Två personer som har ett möte

De mest förekommande lagliga grunderna


1. Samtycke – ni har samlat in den registrerades fria samtycke till lagring/behandling.

2. Avtal – ni har ett avtal eller avsikt att ingå ett avtal med den registrerade.

3. Rättslig förpliktelse – när ni har en anledning som väger tyngre än den registrerades rätt att undgå behandlingen av personuppgifter.

4. Berättigat intresse – när ni har en anledning som väger tyngre än den registrerades rätt att undgå behandlingen av personuppgifter.

5. Skydd av grundläggande intresse – när människors liv anses vara hotade.

6. Allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning.


De två sista är främst avsedda för myndigheter och forskningsinstitutioner.

Vad ditt företag har för lagliga grunder för behandling av personuppgifter bör diskuteras och tas fram i samarbete mellan verksamhetsexperter, IT-avdelningen och personer som är kunniga på dataskyddsförordningen. Den listan bör ses som ett levande dokument som behöver underhållas och uppdateras.

Skriv integritetspolicy

Alla företag som samlar in data från användare bör ha en integritetspolicy som informerar om hur du använder de uppgifter som kunder och andra delar med sig av till ditt företag. En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna vilken information du samlar in och syftet med hanteringen, hur du samlar in den informationen, samt hur du skyddar och lagrar informationen. Integritetspolicyn bör finnas tillgänglig på er hemsida liksom era allmänna villkor.

Relaterade artiklar

Integritetspolicy

En integritetspolicy förklarar varför, hur och vilka personuppgifter företaget samlar in och hur dessa hanteras.

Integritetspolicyn behövs då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer höga krav på företags information till privatpersoner.

Läs mer om Integritetspolicy
Integritetspolicy skriven av jurist

8990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte