Generationsskifte

Tips inför generationsskiftet

Tre personer ler och tittar in i kameran

Skillnad mellan gåva och arv

Beroende på vilken typ av överlåtelse ni väljer kan det skattemässigt skilja sig åt. Är det en gåva sker till exempel inte beskattningen direkt utan skjuts på framtiden. Den nya ägaren tar över de skattemässiga värdena vilket inte alltid är positivt. Du kan även skriva över till exempel aktier som framtida arv till dina barn.

Enskild egendom

När det gäller gåvobrev och testamente kan du skriva in villkor så som att företaget, gården eller lantbruket ska vara mottagarens enskilda egendom. Det gör att mottagaren inte riskerar att behöva lösa ut värdet av gåvan eller arvet vid en eventuell skilsmässa. Enskild egendom innebär att företaget eller fastigheten inte kommer ingå i en eventuell bodelning. Detta säkerställer att företaget eller fastigheten kan fortsätta gå i släkten och inte behöver säljas för att lösa ut en partner vid skilsmässa. 

Arvsrätten påverkas emellertid inte av att egendomen är enskild. Om ditt barn går bort före sin make eller maka kommer han eller hon att ärva egendomen. Detta scenario kan undvikas genom att ditt barn i sin tur skriver ett testamente där han eller hon anger vem som ska ärva företaget.

Nyttjanderätt och andra villkor

Du kan även skriva in villkor som nyttjanderätt eller att gåvan eller arvet inte får säljas utan samtycke.
Det är bra att göra en oberoende värdering av företaget eller fastigheten för att ha ett värde att utgå ifrån när ni gör olika beräkningar. Bland annat kan syskon behöva kompenseras om de inte ska överta någon del av företaget eller fastigheten. Vid sådan kompensation ska pengarna alltid gå via föräldrarna och aldrig genom den som tar över fastigheten eller företaget. Kommer pengarna från någon annan än föräldrarna räknas inte detta som en kompensation. Det rekommenderas även att man har en handling som bevis för kompensation och betalning, så att allting finns dokumenterat om det skulle bli någon framtida oklarhet eller tvist. 

Om företaget eller fastigheten istället överlåts mot ersättning betalar överlåtaren kapitalvinstskatt men den nya ägaren får ett aktuellt värde på företaget eller fastigheten. 

Samägande mellan syskon

Är det flera syskon som ska ta över företaget eller fastigheten är samägande ett val man ska fundera över. Där kan man ange hur samarbetet ska gå till och hur samägandet ska se ut. Samägande kan emellertid leda till konflikter och tvister när syskon inte kommer överens om drift och skötsel.

Relaterade artiklar

Generationsskifte

Vi erbjuder rådgivning kring alla typer av frågor gällande generationsskiften. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Läs mer om Generationsskifte
Rådgivning inom generationsskifte med jurist

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte