Generationsskifte

Vad ska jag tänka på vid ett generationsskifte

En familj ler och tittar in i kameran

Roller efter generationsskiftet

Du kan med fördel skilja på ägandet och den operativa ledningen. Dina barn eller barnbarn kan ta över en del av ägandet utan att vara delaktiga i det operativa arbetet och de behöver då inte ha en plats i ledningen. Om du själv ska vara kvar i företaget är det viktigt att ni klargör vad som ska gälla och vilka roller som ska finnas.

Överlåtelse i form av gåva

Taxeringsvärdet är det som avgör när det är gåva och när det är ett köp. Om överlåtelsen sker till ett belopp som är lägre än taxeringsvärdet räknas det som en gåva. Om beloppet är högra än taxeringsvärdet klassas det som ett köp. Gåvoskatten har tagits bort och därför kan det finnas fördelar med att se till att överlåtelsen sker som gåva. I gåvobrevet kan villkor ställas. Det kan vara att fastigheten ska vara enskild egendom så att den går vidare i släkten. Nackdelen när det gäller försäljning är att den som överlåter fastigheten måste betala bland annat reavinstskatt.

Arv och testamente

Om ägaren av bolaget går bort innan en företagsöverlåtelse är gjord övergår aktierna till dödsboet. Därefter är det dödsboet som ansvarar för tillgångar, skulder och redovisning av skatter och avgifter. När arvtagarna har delat upp tillgångarna och Skatteverket har registrerat bouppteckningen räknas dödsboet som skiftat. Efter att detta är gjort ska bolaget lämna uppgifter om vilka som är nya delägare, vilket kan göras genom verksamt.se.

Relaterade artiklar

Generationsskifte

Vi erbjuder rådgivning kring alla typer av frågor gällande generationsskiften. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Läs mer om Generationsskifte
Rådgivning inom generationsskifte med jurist

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte