Offert

Vad gäller i en offert?

Vad måste man få med i offerten?

En offert har man som företag alltså nytta av efter man varit i kontakt med en eventuell kund som vill köpa en vara eller tjänst, men vill ha mer information om vad som gäller innan de accepterar.

Det man ska ha med sig när man skriver en offert är att det oftast är denna som ligger till grund för hela förhållandet med kunden efter kunden bekräftat och accepterat offerten. Det är därför bra om man skriver in så mycket bestämmelser som möjligt för vad som ska gälla för köpet.

Det som inte skrivs regleras av köplagen

Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt mellan parterna bestäms istället av köplagen. Ofta är köplagens bestämmelser inte något som varken köpare eller säljare vill gå efter men vid en tvist utan klara bestämmelser mellan parterna kommer dessa regler att användas ändå. Tänk därför på att reglera vad som ska hända om köparen upptäcker fel i varan, om säljaren levererar varan försent, om köparen inte betalar i tid, om dröjsmålsränta ska utgå vid betalningsförsening och så vidare. Alla dessa frågor tas upp i offertguiden.

Det är vanligt att man sätter ett sista datum för mottagaren av offerten att svara och bekräfta offerten. Efter detta datum är inte säljaren tvingad att erbjuda varan eller tjänsten men säljaren kan såklart fortfarande låta offerten vara giltig om denne vill och kan erbjuda samma villkor eller pris. Det är även vanligt att man skriver in att offerten gäller "så långt lagret räcker".

Offerten är anpassad för köp och sälj mellan företag. Om ett företag vill skicka offert till en privatperson, alltså inte ett företag, gäller tvingande konsumentregler.

Relaterade artiklar

Offertmall

  • När du utfärdar en tydlig offert underlättar du att relationen med kunden blir så bra som möjligt.
  • När ni är överens om vad som ska hända i olika situationer minskar även risken för onödiga konflikter.
Läs mer om Offertmall
Skriv online
99 kr
Prata med jurist
0 kr

99 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Offert skriven av jurist till fast pris 2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte